สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก้ไขประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่
ประกาศ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
 

  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แก้ไขประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่  
 
 
   
  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบปฏิบัติ ในตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 
 
   
  ประกาศสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและเเต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
 
 
   

 
 
 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น